Antti-Teollisuus Oy:n asiakastiedon tietosuojaseloste

päivitetty 24.5.2018

1. Yleistä

Antti-Teollisuus Oy (Y-tunnus 0207354-5, Koskentie 89, 25340 Kanunki) on sitoutunut pitämään käsittelemänsä henkilötiedot turvassa ja käsittelemään niitä huolellisesti ja asianmukaisesti. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa, ja varmistamme, ettei kenenkään yksityisyys vaarannu.

Henkilötietojen käsittely auttaa meitä palvelemaan sinua paremmin. Keräämme ja käytämme henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen sekä uudenlaisten palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Näin pystymme vastaamaan paremmin sinun tarpeisiisi. Tietosuojakäytäntöjä voidaan muuttaa palveluiden tai lainsäädännön muuttuessa.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin esim.

• millaisia tietoja asiakkaistamme ja verkkopalveluidemme käyttäjistä kerätään

• mihin tarkoitukseen tietoja käytetään

• kuinka kauan tietoja säilytetään

• miten palvelussa käytetään evästeitä

• millaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaalla ja käyttäjällä on

• kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa

Suosittelemme lausekkeen sisältöön tutustumista. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

Noudatamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita:

• henkilötiedot on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”)

• henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (”käyttötarkoitussidonnaisuus”)

• henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”)

• henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”)

• henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (”säilytyksen rajoittaminen”)

2. Mihin tarkoituksiin keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle laadukkaita tuotteita ja palveluita sekä parempaa asiakaspalvelua. Henkilötietojasi voidaan käyttää tuotteidemme, palvelujemme, asiakaspalvelumme sekä myynnin ja markkinointimme kehittämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, myynti- ja ostosopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn, tavaran lähettämiseen ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen.

Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luvallasi tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi myös kohdentaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme sinulle esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme.

Lain sallimissa puitteissa voimme yhdistää myös tietyn tuotteemme ja/tai palvelumme yhteydessä kerättyjä tietoja muiden tuotteidemme ja/tai palvelujemme yhteydessä kerättyihin tietoihin.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

• Sopimus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut.

• Suostumus: Voimme käsitellä antamiasi tietoja tai havainnoituja tietoja suostumuksesi tai alla mainitun oikeutetun edun perusteella mm. tehdäksemme markkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

• Oikeutettu etu: Käsittelemme tietojasi asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, palveluiden toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä markkinointiin. Katsomme näiden tarkoitusten olevan liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia.

• Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin tietojesi käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Mitä tietoja keräämme? 

Keräämme sinusta vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa sinusta kerätään missäkin tilanteessa.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: Keräämme käyttäjien antamia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut. Voimme myös kerätä muita käyttäjän antamia tietoja räätälöidäksemme sisältöjä ja markkinointia asiakkaan mieltymyksiä paremmin vastaavaksi. Käyttäjän antamiin tai muuten henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

• henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi

• yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

• digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot

• käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

• luvat ja suostumukset

• tarjonnanestotiedot

• kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

• lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot

• muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa ja markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä. Näitä tietoja ovat esim.

• palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot

• sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme

• laitteen malli

• yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

• selain ja selaimen versio

• IP-osoite

• istunnon aika ja kesto sekä

• käyttöjärjestelmä

• muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

 Palveluiden käytöstä johdetut tiedot: Voimme päätellä analytiikan avulla palveluiden havainnoiduista tiedoista ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet ja segmentoida käyttäjän tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

 Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

4. Miten keräämme henkilötietoja? 

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti suoraan sinulta, joko suullisesti tai kirjallisesti. Henkilötietojasi kerätään esimerkiksi tullessasi asiakkaaksemme, tuotteiden ja palveluiden myynnin ja käytön yhteydessä, markkinointikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Annat meille tietoja esimerkiksi pyytäessäsi palveluja, osallistumalla kyselyihin tai kampanjoihin tai vastaamalla kysymyksiin tarjoamiemme palveluiden yhteydessä. Tiedot voivat myös olla palveluiden käytöstä havainnoituja tai johdettuja. Ne voivat olla meidän itsemme tai kumppaneidemme meidän toimeksiannosta keräämiä tietoja.

Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä esim. YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä).

Voimme käyttää sivustoillamme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja), jotta palvelumme toimisivat mahdollisimman hyvin.

Evästeiden käyttö:

Käytämme evästeitä palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käyttäessäsi verkkopalveluitamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muita vastaavia tietoja. Sivustomme ja palvelumme saattavat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä.

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen.

Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.

Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien asetuksissa. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.

5. Miten käsittelemme henkilötietojasi? 

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinun oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojasi käsittelevät vain Antti-Teollisuus Oy:n tai sen kumppaneiden työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Antti-Teollisuus Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

Kumppaneiden kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

6. Miten suojaamme henkilötietojasi? 

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin.

Antti-Teollisuus Oy voi ostaa tiettyjä henkilötietojen käsittelypalveluita kumppaneilta. Olemme valinneet kumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan sinun oikeuksien toteutumisesta.

Lisäksi henkilötietoja luovutetaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen lakisääteisten vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

7. Luovutammeko henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain EU:n tai ETA:n sisällä.

Jos joissakin poikkeustapauksissa siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

8. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietosi?

Henkilötietojen säilytysajat perustuvat lakiin ja yrityksen tietosuojaperiaatteisiin. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta (takuuasiat, vahingonkorvaus, jälkimarkkinointi). Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

10. Sinun oikeutesi 

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

 Sinulla on oikeus myös kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimuksiin ja mielipidekyselyihin ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta.

 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesi oikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

 Sinulla on myös oikeus peruuttaa aiempi suostumuksesi, johon käsittely on perustunut.

 Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa, pyydämme heitä menettelemään vastaavasti.

 Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämä oikeus ei koske julkisen sektorin rekistereitä, joita pidetään lain perusteella.

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.

Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat käyttää kohdassa 10 mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä. Yhteydenotot ensisijaisesti osoitteeseen: antti@antti-teollisuus.fi.